Đề án tuyển sinh Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2015

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành công bố đề án tuyển sinh năm 2015 theo 2 phương thức: sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, xét tuyển riêng dựa vào các tiêu chí của trường.

 Phương thức Tuyển sinh Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2015:

Tổng chỉ tiêu: ĐH 5.000, CĐ 1.200
Các ngành đào tạo trình độ Đại học  
Tên ngành/nhóm ngành Môn thi/x.tuyển Chỉ tiêu
Kỹ thuật điện, điện tử

D520201 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
200
Kế toán

D340301 -Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
-Toán, Hóa học, Tiếng Anh
300
Tài chính - ngân hàng

D340201 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
200
Công nghệ thông tin

D480201 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
300
Quản trị kinh doanh

D340101 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
300
Ngôn ngữ Anh

D220201 -Ngữ văn, Lịchsử, Địa lí
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
300
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

D510203 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán,Ngữ văn, Tiếng Anh
200
Điều dưỡng

D720501 -Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Sinh học
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
-Toán, Sinh học, Tiếng Anh
300
Công nghệ thực phẩm

D540101 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Sinh học
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
300
Kỹ thuật xây dựng

D580208 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
300
Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204 -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Ngữ văn,Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
150
Quản lý tài nguyên và môi trường

D850101 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Sinh học
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
300
Thiết kế đồ họa

D210403 -Ngữ văn, Hình họa, Trang trí
-Toán, Hình họa, Trang trí
150
Công nghệ kỹ thuật hóa học

D510401 -Toán, Vật lí,Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Sinh học
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
200
Công nghệ sinh học

D420201 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Sinh học
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
300
Dược học

D720401 -Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Sinh học
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
-Toán, Sinh học, Tiếng Anh
500
Quản trị khách sạn

D340107 -Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Vật lí, Sinh học
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
200
Công nghệ kĩ thuật ô tô

D510205 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vậtlí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
200
Việt Nam học

D220113 -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
100
Qu ản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

D340109 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán,Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
200
Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng  
Tên ngành/nhóm ngành Môn thi/x.tuyển Chỉ tiêu
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
50
Thư ký văn phòng

C340407 -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Ngữvăn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
50
Công nghệ kỹ thuật ô tô

C510205 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
50
Công nghệ kỹ thuật xây dựng

C510103 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
50
Công nghệ kỹ thuật hóa học

C510401 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Sinh học
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
50
Công nghệ thực phẩm

C540102 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Hóa học, Tiếng Anh
-Toán, Hóa học, Sinh học
50
Việt Nam học

C220113 -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
50
Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

C510203 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
50
Công nghệ sinh học

C420201 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Hóa học, Tiếng Anh
-Toán, Hóa học, Sinh học
50
Điều dưỡng

C720501 -Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Sinh học
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
-Toán, Sinh học, Tiếng Anh
100
Kỹ thuật hình ảnh y học

C720330 -Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Sinh học
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
-Toán, Sinh học, Tiếng Anh
50
Kế toán

C340301 -Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
50
Dược

C900107 -Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Sinh học
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
-Toán, Sinh học, Tiếng Anh
100
Tiếng Hàn

C220210 -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
50
Thiết kế đồ họa

C210403 -Ngữ văn, Hình họa, Trang trí
-Toán, Hình họa, Trang trí
50
Tài chính - ngân hàng

C340201 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí,Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
50
Công nghệ may

C540204 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
50
Công nghệ thông tin

C480201 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
50
Quản trị kinh doanh

C340101 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí,Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
50
Tiếng Anh

C220201 -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
50
Tiếng Trung Quốc

C220204 -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
50
Tiếng Nhật

C220209 -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
50
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Thông tin khác:

Phương thức tuyển sinh:

Trường tổ chức tuyển sinh theo Đề án tự chủ

tuyển sinh bao gồm 2 phương thức:

1.Phương thức 1: (PT1) Tuyển sinh dựa vào kì thi THPT Quốc gia cho tất cả ngành đào tạo trình độ Đại học và Cao đẳng.

2.Phương thức2: (PT2) Tuyển sinh theo đề án tuyển sinh riêng cho tất cả ngành đào tạo trình độ Đại học và Cao đẳng (thông tin chi tiết đề án tuyển sinh riêng xem tại Website:www.ntt.edu.vn)

-Thời gian tuyển sinh:

+ Đối với phương thức 1: theo thời gian quy định củaBộ GD&ĐT

+ Đối với phương thức 2:

Đợt 1: từ 30/5/2015-30/6/2015

Đợt 2: từ 3/7/2015-31/8/2015

Đợt 3: từ 3/9/2015-25/9/2015

-Mức học phí:

+ Đại học bình quân: 25.3 triệu đồng/ năm học

+ Cao đẳng bình quân: 16,2 triệu đồng/ năm học

Nguồn Đại học Nguyễn Tất Thành

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

14 bình luận: Đề án tuyển sinh Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH