Đề án tuyển sinh riêng Cao đẳng Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp năm 2015

Đề án tuyển sinh riêng Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp năm 2015 đã được bộ GD&ĐT công bố. Cụ thể như sau:

1. Phương thức tuyển sinh

Năm 2015, Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (viết tắt là Trường CTIM) đăng ký thực hiện tuyển sinh trình độ cao đẳng hệ chính quy theo 2 phương thức:

+ Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia với nguyên tắc căn cứ vào ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Năm 2015, Trường CTIM dự kiến dành 60% tổng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển này.

+ Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc Trung học phổ thông (viết tắt là THPT). Năm 2015, Trường CTIM dự kiến dành 40% tổng chỉ tiêu đối với phương thức này.

(Đính kèm Phụ lục: Thông báo số 91/TB-BGDĐT ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014).

1.1 Phương thức xét tuyển cao đẳng hệ chính quy dựa vào kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia

a) Tiêu chí xét tuyển

+ Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

+ Căn cứ vào kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia dựa trên ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (xét tuyển thí sinh đăng ký dự thi ở cụm thi do trường đại học chủ trì).

+ Điểm xét tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn xét tuyển, không nhân hệ số (theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của  Bộ Giáo dục và Đào tạo).

+ Việc tổ chức xét tuyển (nộp hồ sơ, thời gian xét tuyển, lệ phí đăng ký xét tuyển và chuyển giấy báo trúng tuyển,...) được thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Ngành học, chỉ tiêu, khối xét tuyển, tổ hợp môn xét tuyển:

S

T

T

Ngành tuyển sinh

Mã ngành

Chỉ tiêu

Khối xét tuyển,

Tổ hợp môn xét tuyển

1

Công nghệ thông tin

C480201

60%

Toán-Vật lý-Hóa học (Khối A)

Toán-Vật lý-Tiếng Anh (Khối A1)

Toán-Văn-Vật lý

Toán-Văn-Hóa học

2

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

C510302

3

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

4

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C510201

5

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

C510203

6

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

C510103

7

Công nghệ kỹ thuật hóa học

C510401

Toán-Vật lý-Hóa học (Khối A)

Toán-Vật lý-Tiếng Anh (Khối A1)

Toán-Hóa học-Sinh học (Khối B)

Toán-Văn-Hóa học

8

Công nghệ kỹ thuật môi trường

C510406

Toán-Vật lý-Hóa học (Khối A)

Toán-Vật lý-Tiếng Anh (Khối A1)

Toán-Hóa học-Sinh học (Khối B)

Toán-Văn-Sinh học 

9

Quản lý công nghiệp

C510601

Toán-Vật lý-Hóa học (Khối A)

Toán-Vật lý-Tiếng Anh (Khối A1)

Toán-Văn-Tiếng Anh (Khối D1)

Toán-Văn-Vật lý 

10

Quản trị kinh doanh

C340101

11

Kế toán

C340301

12

Tài chính-Ngân hàng

C340201

13

Tiếng Anh

C220201

Toán-Văn-Tiếng Anh (Khối D1)

14

Tiếng Trung Quốc

C220204

c) Lịch tuyển sinh

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d) Phương thức đăng ký

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

e) Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

f) Lệ phí tuyển sinh

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.2 Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT

Có 02 hình thức xét tuyển, như sau:

- Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của 5 học kỳ ở bậc THPT.

- Hình thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của năm học lớp 12 ở bậc THPT.

- Ngành học, chỉ tiêu, khối xét tuyển, tổ hợp môn xét tuyển:

S

T

T

Ngành tuyển sinh

Mã ngành

Chỉ tiêu

Khối xét tuyển,

Tổ hợp môn xét tuyển

1

Công nghệ thông tin

C480201

40%

Toán-Vật lý-Hóa học (Khối A)

Toán-Vật lý-Tiếng Anh (Khối A1)

Toán-Văn-Vật lý

Toán-Văn-Hóa học

2

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

C510302

3

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

4

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C510201

5

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

C510203

6

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

C510103

7

Công nghệ kỹ thuật hóa học

C510401

Toán-Vật lý-Hóa học (Khối A)

Toán-Vật lý-Tiếng Anh (Khối A1)

Toán-Hóa học-Sinh học (Khối B)

Toán-Văn-Hóa học

8

Công nghệ kỹ thuật môi trường

C510406

Toán-Vật lý-Hóa học (Khối A)

Toán-Vật lý-Tiếng Anh (Khối A1)

Toán-Hóa học-Sinh học (Khối B)

Toán-Văn-Sinh học 

9

Quản lý công nghiệp

C510601

Toán-Vật lý-Hóa học (Khối A)

Toán-Vật lý-Tiếng Anh (Khối A1)

Toán-Văn-Tiếng Anh (Khối D1)

Toán-Văn-Vật lý 

10

Quản trị kinh doanh

C340101

11

Kế toán

C340301

12

Tài chính-Ngân hàng

C340201

13

Tiếng Anh

C220201

Toán-Văn-Tiếng Anh (Khối D1)

14

Tiếng Trung Quốc

C220204

1.2.1 Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của 5 học kỳ ở bậc THPT (chiếm 20% tổng chỉ tiêu)

a) Tiêu chí xét tuyển

+ Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước

+ Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường CTIM dựa vào kết quả học tập của 5 học kỳ ở bậc THPT, Trường CTIM xét tuyển dựa vào 3 tiêu chí:

- Tiêu chí 1: Tốt nghiệp Trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên;

- Tiêu chí 2: Tổng điểm ba môn theo khối xét tuyển hoặc tổ hợp môn xét tuyển của 5 học kỳ ở bậc THPT gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học kỳ 1 lớp 12 phải đạt 82.5 điểm trở lên;

- Tiêu chí 3: Xếp loại hạnh kiểm từ loại Khá trở lên.

Công thức xét tuyển:  

 

Điều kiện xét tuyển là tổng điểm 3 môn thuộc khối xét tuyển hoặc tổ hợp môn xét tuyển phải lớn hơn hoặc bằng 82.5

 M1 + M2 + M 

Trong đó:

Mi là điểm trung bình chung của môn tham gia xét tuyển;

Mi,j là điểm môn tham gia xét tuyển của học kỳ j;

j = 1, 2, 3, 4, 5 tương ứng với học kỳ 1, 2 lớp 10, học kỳ 1, 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.

b) Hồ sơ xét tuyển gồm:

(1) Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường CTIM);

(2) Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2015;

(3) Bản sao học bạ THPT (năm lớp 10, lớp 11, lớp 12);

(4) Bản sao giấy khai sinh;

(5) Bản sao giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có). Những thí sinh là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế và con của người có công giúp đỡ cách mạng, giấy chứng nhận để hưởng ưu tiên, gồm: bản sao hợp lệ Quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với người có công của cơ quan có thẩm quyền;

(6) Hai phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh để Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển, giấy báo nhập học;

(7) 04 ảnh 3×4 (chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây) có ghi rõ họ và tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh vào mặt sau của ảnh và để trong một phong bì.

Lưu ý: Thí sinh cùng lúc có thể nộp nhiều hồ sơ xét tuyển cho nhiều ngành.

c) Thời gian, địa điểm và phương thức nhận hồ sơ:

- Thời gian:

+ Xét tuyển đợt 1: từ ngày 02/3/2015 đến ngày 21/6/2015.

+ Xét tuyển đợt 2: từ ngày 22/6/2015 đến ngày 20/9/2015.

+ Xét tuyển đợt 3: từ ngày 21/9/2015 đến ngày 15/11/2015.

Đối với thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT sẽ nộp bổ sung Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (photo công chứng).

- Phương thức:

+ Nộp trực tiếp tại trường;

+ Nộp qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên;

+ Đăng ký trực tuyến qua mạng (sau đó phải gửi hồ sơ theo đường bưu điện về: Trung tâm tư vấn và Phát triển nguồn nhân lực-Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp-Số 15 Trần Văn Trà, Khu đô thị mới Nam Thành Phố, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08. 54135026.

Hotline: 0964 466 979 (Cô Thủy) - 0962 538 838 (Cô Hạnh) - 0909 041 644 (Thầy Trí).

Website: www.ctim.edu.vn               Email: tuyensinh@ctim.edu.vn

- Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm tư vấn và Phát triển nguồn nhân lực-Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp-Số 15 Trần Văn Trà, Khu đô thị mới Nam Thành Phố, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08. 54135026.

Hotline: 0964 466 979 (Cô Thủy) - 0962 538 838 (Cô Hạnh) - 0909 041 644 (Thầy Trí).

Website: www.ctim.edu.vn               Email: tuyensinh@ctim.edu.vn

d) Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT

e) Lệ phí tuyển sinh

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

f) Nguyên tắc xét tuyển

Nguyên tắc xét tuyển như sau: Căn cứ vào điểm xét tuyển, Hội đồng xét tuyển xác định danh sách Thí sinh trúng tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh của Nhà trường. Thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành thủ tục nhập học trong thời hạn do Hội đồng tuyển sinh xác định. Quá thời hạn đó, kết quả trúng tuyển sẽ không còn giá trị đối với Thí sinh đã được thông báo trúng tuyển, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

1.2.2 Hình thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của năm học lớp 12 ở bậc THPT (chiếm 20% tổng chỉ tiêu)

a) Tiêu chí xét tuyển

+ Nguồn tuyển: tuyển sinh trong cả nước

+ Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường CTIM dựa vào kết quả học tập của cả năm học lớp 12 ở bậc THPT, Trường CTIM xét tuyển dựa vào 3 tiêu chí:

- Tiêu chí 1: Tốt nghiệp Trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên;

- Tiêu chí 2: Tổng điểm ba môn theo khối xét tuyển hoặc tổ hợp môn xét tuyển của cả năm lớp 12 ở bậc THPT phải đạt 16.5 điểm trở lên;

- Tiêu chí 3: Xếp loại hạnh kiểm từ loại Khá trở lên.

Công thức xét tuyển:  

ĐTB = (Điểm TB cả năm môn 1 + Điểm TB cả năm môn 2 + Điểm TB cả năm môn 3)

b) Hồ sơ xét tuyển gồm:

(1) Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường CTIM);

(2) Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2015;

(3) Bản sao học bạ THPT (năm lớp 12);

(4) Bản sao giấy khai sinh;

(5) Bản sao giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có). Những thí sinh là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế và con của người có công giúp đỡ cách mạng, giấy chứng nhận để hưởng ưu tiên, gồm: bản sao hợp lệ Quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với người có công của cơ quan có thẩm quyền;

(6) Hai phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển, giấy báo nhập học;

(7) 04 ảnh 3×4 (chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây) có ghi rõ họ và tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh vào mặt sau của ảnh và để trong một phong bì.

Lưu ý: Thí sinh cùng lúc có thể nộp nhiều hồ sơ xét tuyển cho nhiều ngành.

c) Thời gian, địa điểm và phương thức nhận hồ sơ:

- Thời gian:

+ Xét tuyển đợt 1: từ ngày 02/3/2015 đến ngày 21/6/2015.

+ Xét tuyển đợt 2: từ ngày 22/6/2015 đến ngày 20/9/2015.

+ Xét tuyển đợt 3: từ ngày 21/9/2015 đến ngày 15/11/2015.

Đối với thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT sẽ nộp bổ sung Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (photo công chứng).

- Phương thức:

+ Nộp trực tiếp tại trường;

+ Nộp qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên;

+ Đăng ký trực tuyến qua mạng (sau đó phải gửi hồ sơ theo đường bưu điện về: Trung tâm tư vấn và Phát triển nguồn nhân lực-Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp-Số 15 Trần Văn Trà, Khu đô thị mới Nam Thành Phố, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08. 54135026.

Hotline: 0964 466 979 (Cô Thủy) - 0962 538 838 (Cô Hạnh) - 0909 041 644 (Thầy Trí).

Website: www.ctim.edu.vn               Email: tuyensinh@ctim.edu.vn

- Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm tư vấn và Phát triển nguồn nhân lực-Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp-Số 15 Trần Văn Trà, Khu đô thị mới Nam Thành Phố, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08. 54135026.

Hotline: 0964 466 979 (Cô Thủy) - 0962 538 838 (Cô Hạnh) - 0909 041 644 (Thầy Trí).

Website: www.ctim.edu.vn               Email: tuyensinh@ctim.edu.vn

d) Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

e) Lệ phí tuyển sinh

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

f) Nguyên tắc xét tuyển

Nguyên tắc xét tuyển như sau: Căn cứ vào điểm xét tuyển, Hội đồng xét tuyển xác định danh sách Thí sinh trúng tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh của Nhà trường. Thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành thủ tục nhập học trong thời hạn do Hội đồng tuyển sinh xác định. Quá thời hạn đó, kết quả trúng tuyển sẽ không còn giá trị đối với Thí sinh đã được thông báo trúng tuyển, trừ trường hợp có lý do chính đáng. 

Nguồn: Báo Giáo dục thời đại

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề án tuyển sinh riêng Cao đẳng Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH