Đề án tuyền sinh riêng cao đẳng tài nguyên và môi trường Miền Trung 2015

Trường CĐ tài nguyên và môi trường Miền Trung năm 2015 tuyển sinh theo 2 phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, kết quả học tập THPT.

1. Phương thức tuyển sinh CĐ Tài nguyên và môi trường miền Trung

Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung kết hợp 02 phương thức tuyển sinh để tuyển đủ chỉ tiêu được giao trong năm 2015, cụ thể:

- Xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi THPT quốc gia do các trường đại học chủ trì.

- Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) dựa vào kết quả học tập bậc THPT.

1.1. Xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi THPT quốc gia do các trường đại học chủ trì

a. Ngành tuyển sinh, môn thi

TT

Tên ngành

Mã ngành

Môn thi

1

Quản lý đất đai

C850103

- Toán, Vật lý, Hóa học

-  Toán, Hóa học, Sinh học

-  Toán, Ngữ Văn, Anh văn

-  Toán, Vật lý, Anh Văn

2

Công nghệ kỹ thuật môi trường

C515902

- Toán, Vật lý, Hóa học

-  Toán, Hóa học, Sinh học

-  Toán, Ngữ Văn, Anh văn

-  Toán, Vật lý, Anh Văn

3

Công nghệ kỹ thuật trắc địa

C510406

- Toán, Vật lý, Hóa học

-  Toán, Hóa học, Sinh học

-  Toán, Ngữ Văn, Anh văn

-  Toán, Vật lý, Anh Văn

4

Kế toán doanh nghiệp

C340301

- Toán, Vật lý, Hóa học

-  Toán, Hóa học, Sinh học

-  Toán, Ngữ Văn, Anh văn

-  Toán, Vật lý, Anh Văn

5

Quản trị kinh doanh

C340101

- Toán, Vật lý, Hóa học

-  Toán, Hóa học, Sinh học

-  Toán, Ngữ Văn, Anh văn

-  Toán, Vật lý, Anh Văn

b. Tiêu chí xét tuyển

Đối với các thí sinh đăng ký  xét tuyển vào cao đẳng, đại học dựa vào kết quả các môn thi của kỳ thi THPT quốc gia do các trường đại học chủ trì (tùy theo ngành đăng ký xét tuyển), Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh Đại học, cao đẳng và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điểm sàn xét tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả các môn thi của kỳ thi THPT quốc gia do các trường đại học chủ trì là tổng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu đối 3 môn thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Xây dựng công thức xác định điểm trúng tuyển

Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên

      Trong đó: Điều kiện xét tuyển là: Tổng điểm = M1 + M2 + M3 >= tổng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu đối 3 môn thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

       M1, M2, M3  là điểm thi của 3 môn tham gia xét tuyển;

      Điểm ưu tiên: được tính theo quy định trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành.

* Nguyên tắc xét tuyển: Lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu

c. Chỉ tiêu và ngành học

Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung tuyển khoảng 40% tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao năm 2015 theo 5 ngành học đã công bố.

d. Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

e. Lịch tuyển sinh, phương thức đăng ký tuyển sinh, chính sách ưu tiên tuyển sinh và lệ phí tuyển sinh

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả bậc học Trung học phổ thông hoặc tương đương

         Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung được thành lập năm 1968, với truyền thống 46 năm tuyển sinh và đào tạo, nhà trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Được xây dựng tổ chức theo Điều lệ Trường cao đẳng, với số lượng cán bộ, nhân viên là 43 người, nhà trường đảm bảo có đủ đội ngũ, cơ sở vật chất và kinh nghiệm để xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả bậc học Trung học phổ thông hoặc tương đương vào học hệ cao đẳng theo đúng định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

a. Ngành tuyển sinh, môn xét tuyển

TT

Tên ngành

Mã ngành

Môn học

1

Quản lý đất đai

C850103

Toán, Văn, Vật lý

2

Công nghệ kỹ thuật môi trường

C515902

Toán, Văn, Vật lý

3

Công nghệ kỹ thuật trắc địa

C510406

Toán, Văn, Vật lý

4

Kế toán doanh nghiệp

C340301

Toán, Văn, Vật lý

5

Quản trị kinh doanh

C340101

Toán, Văn, Vật lý

 b. Tiêu chí xét tuyển

            Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung tuyển sinh theo phương thức này dựa trên 03 tiêu chí như sau:

- Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Tiêu chí 2: Hạnh kiểm được xếp loại Khá trở lên ở tất cả các năm học lớp 10, 11 và 12;

- Tiêu chí 3: Tổng điểm trung bình các môn học theo khối thi của 5 học kỳ THPT gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học kỳ 1 lớp 12 phải đạt 16,5 điểm trở lên;

+ Điều kiện xét tuyển là: Tổng điểm trung bình = TB Toán (5 kỳ) + TB Văn (5 Kỳ) + TB Vật lý (5 Kỳ) >= 16,5

Chỉ những thí sinh đạt 3 tiêu chí trên mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển (điểm ưu tiên không được tính vào các tiêu chí trên)

 * Xây dựng công thức xác định điểm trúng tuyển

Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên

      Trong đó:

       M1, M2, M3  là điểm trung bình chung của 3 môn tham gia xét tuyển;

      Điểm ưu tiên: được tính theo quy định trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành.

* Nguyên tắc xét tuyển: Lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu

c. Chỉ tiêu và ngành học

Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung tuyển khoảng 60% tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao năm 2015 theo 5 ngành học đã công bố.

d. Quy trình xét tuyển

* Nộp Hồ sơ xét tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Học bạ THPT (phô tô công chứng);

- Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phô tô công chứng);

- 2 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ của thí sinh hoặc người nhận.

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Thời gian, địa điểm và phương thức nhận hồ sơ:

         - Thời gian từ 07/2015 - 11/2015, chia ra 3 đợt:

                             + Đợt 1: 07/2015 - 08/2015;

+ Đợt 2: 09/2015 - 10/2015;

+ Đợt 3: 11/2015;

Lưu ý: Sau khi xét tuyển đợt 1 mà còn chỉ tiêu sẽ xét tuyển các đợt tiếp theo (trong 3 đợt).

- Phương thức nộp:

 Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Phòng Quản lý đào tạo trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung hoặc gửi theo phát chuyển nhanh qua Bưu điện (Điện thoại: 0373.824.175  hoặc 0373.824.252).

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Quản lý đào tạo Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung (Số 4, Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

e. Chính sách ưu tiên và lệ phí xét tuyển

         - Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.

- Lệ phí tuyển sinh: thực hiện theo quy định hiện hành.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015: 300

Tên ngành/nhóm ngành Môn thi/x.tuyển Chỉ tiêu
Quản lý đất đai

C850103 -Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Hóa học, Sinh học
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 
Công nghệ kỹ thuật môi trường

C510406 -Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Hóa học, Sinh học
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 
Kế toán

C340301 -Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Hóa học, Sinh học
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 
Quản trị Kinh doanh

C340101 -Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Hóa học, Sinh học
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 
Công nghệ kĩ thuật trắc địa

C510902 -Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Hóa học, Sinh học
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh


Nguồn Cao đẳng tài nguyên và môi trường Miền Trung

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề án tuyền sinh riêng cao đẳng tài nguyên và môi trường Miền Trung 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH