Đề án tuyển sinh riêng Đại học Công nghệ Vạn Xuân năm 2015

Đại học Công nghệ Vạn Xuân đã công bố đề án tuyển sinh riêng năm 2015, cụ thể như sau:

Trường đại học Công nghệ Vạn Xuân thực hiện hai phương thức tuyển sinh như sau:

- Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc THPT.

Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước

1. Thi và sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia của Bộ GD-ĐT.

1.1. Các tiêu chí và điều kiện tuyển sinh:

a) Thí sinh tốt nghiệp THPT và có nguyện vọng sử dụng kết quả của kỳ thi chung THPT quốc gia năm 2015 để xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy;

b) Kết quả thi căn cứ vào ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu đối với từng môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định hiện hành theo đối tượng và khu vực;

d) Thí sinh nộp hồ sơ, lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT;

e) Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được xác định, kết quả thi của thí sinh và chính sách ưu tiên, Trường xét trúng tuyển vào các ngành đào tạo của trường.

f) Căn cứ các môn thi tương ứng với các khối thi truyền thống áp dụng cho các ngành đào tạo của Nhà trường để đăng ký xét tuyển:

 

 

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành 

Môn xét tuyển

Chỉ tiêu/Tổng chỉ tiêu tuyển sinh

Bậc Đại học

1

Quản trị kinh doanh

D340101

-Toán, Văn, Anh

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Lý, Anh

50%

2

Tài chính ngân hàng

D340201

50%

3

Kế toán

D340301

50%

4

Ngôn ngữ Anh

D220201

-Toán, Văn, Anh

50%

5

Công nghệ Sinh học

D420201

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Hóa, Sinh

50%

6

Kỹ thuật công trình xây dựng

D580201

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Lý, Anh

50%

Bậc Cao đẳng

 1

Quản trị kinh doanh

C340101

-Toán, Văn, Anh

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Lý, Anh

50%

 2

Tài chính ngân hàng

C340201

50%

 3

Kế toán

C340301

50%

4

Công nghệ Sinh học

C420201

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Hóa, Sinh

50%

1.2. Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển để đảm bảo chất lượng nguồn tuyển:

a) Thí sinh được công nhận tốt nghiệp căn cứ kết quả thi theo kỳ thi THPT quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đạt từ ngưỡng điểm xét tuyển Đại học, cao đẳng tối thiểu trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Trường không sử dụng môn thi chính (không nhân hệ số điểm môn thi);

c) Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định;

d) Điểm trúng tuyển của đợt xét tuyển sau không thấp hơn điểm trúng tuyển của đợt xét tuyển trước;

e) Nguyên tắc xét tuyển chung là: lấy thí sinh có kết quả thi từ cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định.

1.3. Lịch tuyển sinh, phương thức đăng ký tuyển sinh, chính sách ưu tiên tuyển sinh và lệ phí tuyển sinh:

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT.

2. Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.

2.1. Tiêu chí và điều kiện tuyển sinh:

Bậc Đại học:

   - Tốt nghiệp THPT;

   - Trung bình chung điểm tổng kết 3 môn thuộc ngành đăng ký xét tuyển của học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 12 (3 học kỳ) không dưới (>=) 6.0 điểm;

   - Hạnh kiểm lớp 12 xếp loại Khá trở lên.

Bậc Cao đẳng:

   - Tốt nghiệp THPT;

   - Trung bình chung điểm tổng kết 3 môn thuộc ngành đăng ký xét tuyển của học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 12 (3 học kỳ) không dưới (>=) 5.5 điểm;

   - Hạnh kiểm lớp 12 xếp loại Khá trở lên.

2.2. Chính sách ưu tiên

   

Thực hiện đúng theo quy chế Tuyển sinh ĐH-CĐ hệ chính quy năm 2015 của Bộ GD&ĐT, những thí sinh có kết quả từ ngưỡng điểm xét tuyển trở lên mới được cộng điểm ưu tiên.

2.3. Quy định về tổ hợp các môn xét tuyển theo ngành đào tạo:

a. Tổ hợp các môn thi dùng để xét tuyển tương ứng với các khối thi đã thực hiện:

 

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành 

Môn xét tuyển

Chỉ tiêu/Tổng chỉ tiêu tuyển sinh

Bậc Đại học

1

Quản trị kinh doanh

D340101

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Lý, Anh

-Toán, Văn, Anh

50%

2

Tài chính ngân hàng

D340201

50%

3

Kế toán

D340301

50%

4

Ngôn ngữ Anh

D220201

-Toán, Văn, Anh

50%

5

Công nghệ Sinh học

D420201

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Hóa, Sinh

50%

6

Kỹ thuật công trình xây dựng

D580201

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Lý, Anh

50%

Bậc Cao đẳng

1

Quản trị kinh doanh

C340101

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Lý, Anh

-Toán, Văn, Anh

50%

2

Tài chính ngân hàng

C340201

50%

3

Kế toán

C340301

50%

4

Công nghệ Sinh học

C420201

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Hóa, Sinh

50%

b. Tổ hợp các môn thi khác dùng để xét tuyển vào các ngành đào tạo cụ thể:

- Thí sinh có thể lựa chọn đăng ký 03 môn xét tuyển theo khối thi truyền thống như ở mục (a); Ngoài ra, đối với các ngành sau đây, Nhà trường bổ sung các tổ hợp môn xét tuyển mới mà vẫn đảm bảo được tiêu chí đánh giá chất lượng, năng lực của thí sinh vào các ngành đào tạo này:

- Tiêu chí: Sử dụng kết quả của 03 môn thi, trong đó có môn Toán hoặc (và) môn Ngữ văn để làm căn cứ xét tuyển, cụ thể:

 

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành 

Môn xét tuyển

1

Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán, Anh, Lý

2

Công nghệ Sinh học

D420201

C420201

Văn, Toán, Sinh

Văn, Toán, Hóa

3

Kỹ thuật công trình xây dựng

D580201

Văn, Toán, Hóa

Văn, Toán, Lý

c. Điểm xét  tuyển:

Điểm xét tuyển (Đ) =  Điểm Đ1 + Điểm Đ2 + Điểm Đ3 + Điểm ưu tiên

Trong đó:

-                     Điểm Đ1, Đ2, Đ3 là điểm trung bình chung 3 môn học thuộc ngành đăng ký xét tuyển của thí sinh theo quy định của Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân.

-                     Điểm ưu tiên: thực hiện đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

d. Nguyên tắc xét tuyển: Lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của các ngành.

3. Quy trình xét tuyển:

3.1. Hồ sơ xét tuyển gồm:

- Đơn xin xét tuyển (theo mẫu của Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân).

- Học bạ THPT (phô tô công chứng).

- Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phô tô công chứng).

- Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên nếu có (bản photo công chứng).

- 02 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ của người nhận.

3.2. Thời gian, phương thức và địa điểm nhận hồ sơ.

a. Thời gian:

- Đợt 1: Từ 15/7/2015 – 20/8/2015

- Đợt 2: Từ 21/8/2015 – 15/10/2015

- Đợt 3: Từ 16/10/2015 – 15/11/2015

b. Địa điểm: Phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân, 103 Nguyễn Sinh Cung, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

c. Phương thức:

- Nộp trực tiếp.

- Nộp qua đường bưu điện.

Địa chỉ nộp (gửi) hồ sơ: Phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân, 103 Nguyễn Sinh Cung, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: (038) 3 956 573, (038) 3 956 616.

Nguồn: Báo Giáo dục thời đại

2k6 tham gia ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề án tuyển sinh riêng Đại học Công nghệ Vạn Xuân năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH