Đề án tuyển sinh trường CĐ văn hóa nghệ thuật và du lịch Hạ Long 2015

Trường CĐ VHNT và du lịch Hạ Long tuyển sinh theo 2 phương thức, trường dành 30% chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, 70% chỉ tiêu xét tuyển học bạ.

1. Phương thức tuyển sinh:

Trường sử dụng hai phương thức tuyển sinh:

Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia do Bộ GDĐT tổ chức;

Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc học THPT.

1.1. Phương thức 1: Xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, chiếm 30% tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Nhà trường hàng năm.

a) Ngành tuyển, tổ hợp môn xét tuyển:

TT

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp 3 môn

1

Quản trị khách sạn

C340107

* Toán - Lý - Hóa

* Toán - Lý - Anh

* Văn - Sử - Địa

* Toán - Văn - Anh

2

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

C340109

3

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

C340103

4

ViệtNamhọc (CN Hướng dẫn du lịch)

C220113

5

Quản lý văn hóa

C220342

6

Khoa học thư viện

C320202

7

Tiếng Anh

C220201

8

Sư phạm âm nhạc

C140221

* Văn,  Hát (hệ số 2),  Thẩm âm-tiết tấu

9

Thanh nhạc

C210205

10

Sư phạm mỹ thuật

C140222

* Văn, Hình họa (hệ số 2), Trang trí

11

Hội họa

C210103

 

b) Tiêu chí xét tuyển:

        Tiêu chí 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;

        Tiêu chí 2: Có kết quả thi theo kỳ thi quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có đăng ký sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển ĐH, CĐ; đạt ngưỡng điểm xét tuyển theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

        Tiêu chí 3: Đủ điều kiện xét tuyển theo quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành.

c) Điểm xét tuyển:  là tổng điểm của tổ hợp 3 môn xét tuyển, không nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng (theo quy chế tuyển sinh hiện hành của  Bộ GDĐT).

        - Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định;

d) Nguyên tắc xét tuyển: Đỗi với thí sinh đáp ứng các tiêu chí 1,2,3, xét tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đủ 30% chỉ tiêu đã xác định của mỗi ngành.

        - Đối với ngành năng khiếu lấy kết quả môn thi Văn theo kỳ thi Quốc Gia.

        - Sử dụng kết quả thi môn năng khiếu của trường có cùng môn xét tuyển.

e) Hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Hồ sơ bao gồm:

+ Giấy chứng nhận kết quả thi ;  

+ Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có);

+ 01 phong bì dán tem có ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc của thí sinh.

- Thời gian nộp hồ sơ: theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hình thức đăng ký: Nộp trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh tới địa chỉ: Phòng Đào tạo – Trường Cao đẳng VHNT và Du lịch Hạ Long,

Số 58, Đường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Điện thoại: (033) 3825301 hoặc (033) 3659232. 

1.2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc học THPT, chiếm 70% tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Nhà trường hàng năm. Có 2 hình thức xét tuyển:

1.2.1. Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của 5 học kỳ ở bậc THPT.

a) Ngành tuyển, tổ hợp môn xét tuyển

TT

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp 3 môn

1

Quản trị khách sạn

C340107

* Toán – Lý - Hóa

* Toán – Lý – Anh

* Văn - Sử - Địa

* Toán – Văn - Anh

2

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

C340109

3

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

C340103

4

Việt Nam học (CN Hướng dẫn du lịch)

C220113

5

Quản lý văn hóa

C220342

6

Khoa học thư viện

C320202

7

Tiếng Anh

C220201

b) Tiêu chí xét tuyển:

- Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT.

- Tiêu chí 2: Điểm trung bình các môn học theo tổ hợp 3 môn xét tuyển của 5 học kỳ ở bậc THPT gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học kỳ 1 lớp 12 phải đạt 5.5 điểm trở lên.

- Tiêu chí 3: Kết quả xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12 đạt loại khá trở lên.

c) Cách tính điểm  xét tuyển:

- Điểm trung bình (ĐTB) = (ĐTB môn 1 của 5 học kỳ + ĐTB môn 2 của 5 học kỳ + ĐTB môn 3 của 5 học kỳ)/3

- Điểm ưu tiên (ĐƯT)  =  (ĐƯT khu vực + ĐƯT đối tượng)/3

- Điểm xét tuyển (ĐXT) = ĐTB + ĐƯT

Ghi chú: Điểm xét tuyển được làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

d) Nguyên tắc xét tuyển: Đỗi với thí sinh đáp ứng các tiêu chí 1,2,3, xét tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đủ 70% chỉ tiêu đã xác định của mỗi ngành.

1.2.2. Hình thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 5 học kỳ THPT có thi năng khiếu đối với các ngành sau đây:

a) Ngành tuyển, tổ hợp môn xét tuyển

TT

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp 3 môn

1

Sư phạm âm nhạc

C140221

* Văn, Hát, Thẩm âm- tiết tấu

2

Thanh nhạc

C210205

3

Sư phạm mỹ thuật

C140222

* Văn, Hình họa, Trang trí

4

Hội họa

C210103

b) Tiêu chí xét tuyển:

- Tiêu chí 1:  Tốt nghiệp THPT;

  - Tiêu chí 2: Điểm TBC môn Văn của 5 học kỳ THPT gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học kỳ 1 lớp 12 phải đạt 5.0 điểm trở lên

- Tiêu chí 3: Kết quả thi mỗi môn năng khiếu đạt từ 5 điểm trở lên (tối đa 10 điểm).

- Tiêu chí 4: Kết quả xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12 đạt loại khá trở lên.

c) Cách tính điểm xét tuyển:

ĐXT = ĐTBC môn Văn + ĐiểmNK1 + ĐiểmNK2 + ĐiểmƯT

Chú thích:   ĐXT  : Điểm xét tuyển;

                   ĐTBC: Điểm trung bình chung;

                   NK1  : Điểm năng khiếu 1;

                   NK2  : Điểm năng khiếu 2;

                   ƯT    : Ưu tiên, gồm: ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành.

Ghi chú: - Điểm xét tuyển được làm tròn đến 1 chữ số thập phân;

     - Các môn thi năng khiếu và thời gian thi được quy định như sau:

+ Đối với ngành Sư phạm mỹ thuật, Hội họa:

Môn vẽ 1: Hình họa (hệ số 2). Thời gian: 240 phút

    Môn vẽ 2: Trang trí. Thời gian: 240 phút

+ Đối với ngành Sư phạm âm nhạc, Thanh nhạc:

                Môn: Hát (hệ số 2). Thời gian: 5-7 phút/ thí sinh

                             Môn: Thẩm âm, tiết tấu. Thời gian: 3-5 phút/thí sinh

d) Nguyên tắc xét tuyển: Đỗi với thí sinh đáp ứng các tiêu chí 1,2,3,4, xét tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đủ 70% chỉ tiêu đã xác định của mỗi ngành.

1.3. Nguồn tuyển sinh:           Tuyển sinh trong cả nước.

1.4. Hồ sơ xét tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long (theo mẫu đơn đăng ký xét tuyển).

- Học bạ THPT (bản photo công chứng).

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh vừa tốt nghiệp (bản photo công chứng).

- 4 ảnh cỡ 3x4 (chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

- 2 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận.

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).

1.5. Chính sách ưu tiên

Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.6. Hình thức, địa điểm nộp hồ sơ:

Nộp trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh về địa chỉ:

Phòng Đào tạo – Trường Cao đẳng VHNT và Du lịch Hạ Long,

Số 58, Đường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Điện thoại: (033) 3825301 hoặc (033) 3659232.

1.7. Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

1.8. Thời gian nộp hồ sơ, xét tuyển và công bố kết quả:

+ Đợt 1:

- Nhận hồ sơ: từ ngày 1/8/2015 đến 31/8/2015.

- Xét tuyển: từ ngày 3/9/2015 đến 4/9/2015.

- Công bố kết quả xét tuyển: ngày 7/9/2015.

+ Đợt 2:

- Nhận hồ sơ: từ ngày 1/9/2015 đến 30/9/2015.

- Xét tuyển: từ ngày 5/10/2015 đến 6/10/2015.

- Công bố kết quả xét tuyển: từ ngày 8/10/2015.

 + Đợt 3:

- Nhận hồ sơ: từ ngày 1/10/2015 đến 30/10/2015.

- Xét tuyển: từ ngày 3/11/2015 đến 4/11/2015.

- Công bố kết quả xét tuyển: từ ngày 6/11/2015.

          * Ghi chú: Đối với những thí sinh chưa có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời sẽ nộp bổ sung sau; Thí sinh nộp hồ sơ tham gia xét tuyển trong cùng khoảng thời gian quy định của từng đợt xét tuyển đều có giá trị xét tuyển như nhau, kết quả xét tuyển không phụ thuộc vào việc nộp trước hay nộp sau trong cùng một đợt xét tuyển.

1.9. Quy trình xét tuyển:

- Bước 1: Thành lập Hội đồng tuyển sinh, các Ban giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh, Ban Thanh tra công tác tuyển sinh.

- Bước 2: Nhập dữ liệu, thống kê dữ liệu học sinh xét tuyển (kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm trung bình các môn theo tổ hợp 3 môn xét tuyển, đối tượng ưu tiên, khu vực,…)

- Bước 3: Tổ chức xét hồ sơ, tổ chức thi năng khiếu

+ Xét hồ sơ theo các tiêu chí đã nêu ở trên

+ Thi năng khiếu:

Đợt 1: dự kiến từ ngày 5/8 đến ngày 6/8;

Đợt 2: dự kiến 6/9 đến ngày 7/9;

Đợt 3: dự kiến 6/10 đến ngày 7/10

- Bước 4: Họp Hội đồng tuyển sinh xây dựng điểm trúng tuyển, tiến hành xét tuyển: Xét tuyển theo nguyên tắc lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

- Bước 5: Công bố kết quả xét tuyển, thông báo kết quả xét tuyển trên trang Web của Nhà trường.

- Bước 6: Nhập học

+ Những thí sinh đạt yêu cầu xét tuyển sẽ nhận được thông báo nhập học.

+ Khi nhập học, thí sinh mang theo hồ sơ bản gốc để đối chiếu.

Nguồn Cao đẳng VHNT và du lịch Hạ Long

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

1 bình luận: Đề án tuyển sinh trường CĐ văn hóa nghệ thuật và du lịch Hạ Long 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH