Đề khảo sát đầu năm môn Lý lớp 12 THPT Hàn Thuyên 2022 - Có đáp án

Trường THPT Hàn Thuyên, tỉnh Bắc Ninh tổ chức KSCL đầu năm 2022 lớp 12 môn Lý, đề thi được cập nhật dưới đây kèm đáp án.

Đề khảo sát đầu năm môn Lý lớp 12 THPT Hàn Thuyên 2022 - Có đáp án

Câu 26. Tốc độ truyền âm phụ thuộc vào

A. tần số âm và khối lượng riêng của môi trường.

B. tính đàn hồi của môi trường và bản chất nguồn âm.

C. bản chất của âm và khối lượng riêng của môi trường.

D. tính đàn hồi và khối lượng riêng của môi trường.

Câu 27. Hai dao động điều hòa thành phần cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 6cm và 8cm, biên độ dao động tổng hợp không thể là:

De khao sat dau nam mon Ly lop 12 THPT Han Thuyen 2022 - Co dap an

De khao sat dau nam mon Ly lop 12 THPT Han Thuyen 2022 - Co dap an

De khao sat dau nam mon Ly lop 12 THPT Han Thuyen 2022 - Co dap an

De khao sat dau nam mon Ly lop 12 THPT Han Thuyen 2022 - Co dap an

De khao sat dau nam mon Ly lop 12 THPT Han Thuyen 2022 - Co dap an

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát đầu năm môn Lý lớp 12 THPT Hàn Thuyên 2022 - Có đáp án

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247