Đề khảo sát tháng 10 Toán lớp 9 - THCS Ngô Sĩ Liên 2021

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng tháng 10 môn Toán lớp 9 trường THCS Ngô Sĩ Liên 2021 có thời gian làm bài 90 phút, đề thi gồm 05 câu tự luận.

Đề khảo sát tháng 10 Toán lớp 9 - THCS Ngô Sĩ Liên 2021

Bài 5(2,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Kẻ AH vuông góc với BC tại H

a) Cho AB = 3cm, AC = 4cm. Tính BC, BH, AH (số liệu chỉ dùng cho câu a).

b) Kẻ HD vuông góc với AB tại D, HE vuông góc với AC tại E. Chứng minh tan ACB = DE/HC

De khao sat thang 10 Toan lop 9 - THCS Ngo Si Lien 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát tháng 10 Toán lớp 9 - THCS Ngô Sĩ Liên 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!