Đề kì 2 môn Toán lớp 10 - Chuyên Nguyễn Huệ 2019

Tuyensinh247 cập nhật chi tiết đề kiểm tra kiến thức cuối học kì 2 lớp 10 môn Toán năm học 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ.

Đề kì 2 môn Toán lớp 10 - Chuyên Nguyễn Huệ 2019

Câu 35: Cho tam giác ABC có A(2;;4), B(5;0), C(2,1). Điểm N thuộc đường trung tuyến BM của tam giác ABC và có hoành độ bằng -1. Tung độ của điểm N bằng

A. -5    B. 5     C. 2       D. 1

De ki 2 mon Toan lop 10 - Chuyen Nguyen Hue 2019

De ki 2 mon Toan lop 10 - Chuyen Nguyen Hue 2019

De ki 2 mon Toan lop 10 - Chuyen Nguyen Hue 2019

De ki 2 mon Toan lop 10 - Chuyen Nguyen Hue 2019

De ki 2 mon Toan lop 10 - Chuyen Nguyen Hue 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kì 2 môn Toán lớp 10 - Chuyên Nguyễn Huệ 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!