Đề kì 2 môn Toán lớp 9 năm 2019 huyện Krông Pắc

Phòng giáo dục và đào tạo huyện Krông Pắc tổ chức kiểm tra kiến thức cuối năm 2018 - 2019 môn Toán lớp 9.

Đề kì 2 môn Toán lớp 9 năm 2019 huyện Krông Pắc

Câu 3: cặp số (x,y) =(5;10) là một nghiệm của phương trình nào sau đây

A. x – y = -5      B. 2x – y = 1     C. 5x – 3y = 5     C. x + 2y = -15

Câu 6: Quay tam giác ABC vuông tại A một vòng quanh cạnh ABB cố định ta được

A. một hình nón cụt    B. một hình trụ    C. một hình nón    D. một hình cầu

De ki 2 mon Toan lop 9 nam 2019 huyen Krong Pac

De ki 2 mon Toan lop 9 nam 2019 huyen Krong Pac

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kì 2 môn Toán lớp 9 năm 2019 huyện Krông Pắc

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!