Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán 2019 - THPT Lương Thế Vinh

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2019 trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội gồm 50 câu cụ thể như sau:

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán 2019 - THPT Lương Thế Vinh

Câu 45: Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng. Gọi O, O1, lần lượt là tâm của hình bình hành ABCD ABEF; M là trung điểm của CD . Trong các khẳng định sau có bao nhiêu khẳng định đúng?

Câu 49: Liên quan đến chuyên ngành bạn Linh muốn học ở bậc đại học, có 4 trường đại học mỗi trường có 1 khoa và ở mỗi khoa đó có 3 ngành học về chuyên ngành bạn Linh muốn học. Hỏi bạn Linh có bao nhiêu lựa chọn

De kiem tra giua hoc ki 1 lop 11 mon Toan 2019 - THPT Luong The Vinh

De kiem tra giua hoc ki 1 lop 11 mon Toan 2019 - THPT Luong The Vinh

De kiem tra giua hoc ki 1 lop 11 mon Toan 2019 - THPT Luong The Vinh

De kiem tra giua hoc ki 1 lop 11 mon Toan 2019 - THPT Luong The Vinh

De kiem tra giua hoc ki 1 lop 11 mon Toan 2019 - THPT Luong The Vinh

De kiem tra giua hoc ki 1 lop 11 mon Toan 2019 - THPT Luong The Vinh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán 2019 - THPT Lương Thế Vinh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!