Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 4 môn Toán - TH Thượng Lâm 2018

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 4 môn Toán của trường TH Thượng Lâm năm 2018 có đáp án chi tiết, được cập nhật tại đây

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 4 môn Toán - TH Thượng Lâm 2018

A. Phần trắc nghiệm: ( 6 điểm)

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1điểm) Giá trị của chữ số 9 trong số 924 335 là bao nhiêu?

   A. 9                        B. 900                         C. 90 000                   D. 900 000 

Câu 2: (1điểm)  Số gồm “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đơn vị” được viết là:

   A.  602 507            B. 600 257                 C. 602 057                D. 620 507   

Câu 3: (1điểm) Số lớn nhất trong  các số:  684 257;  684 275;  684 750;  684 725 

           A. 684 257             B. 684 750              C. 684 275               D. 684 725

Câu 4: (1điểm) Năm 2017 thuộc thế kỉ thứ mấy ?

   A. thế kỉ XVIII           B. thế kỉ XIX           C. thế kỉ XX         D. thế kỉ XXI

Câu 5: (1điểm)

   a) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm: 3 phút 20giây = …giây là:       

        A.  60            B. 200                   C.  80                   D. 320

  b) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm:   5 tấn  83 kg = ...................... kg là:

      A. 583                   B.  5830                      C.  5083                       D.  5038 

Câu 6 (1điểm). Với a = 15 thì biểu thức:     256  –  3  x  a     có giá trị là:

     A. 211              B. 221                C. 231                     D. 241

B. Phần tự luận ( 4 điểm)

Bài 1:(1điểm).  Đặt tính rồi tính:

a)152 399 + 24 698 ;        b) 92 508 – 22 429 ;         c) 3 089 x 5;        d)  43 263 : 9

Bài 2: (1điểm). Gia đình bác Hà năm đầu thu hoạch được 60 tạ thóc. Năm thứ hai bác Hà thu hoạch bằng năm đầu, năm thứ ba thu hoạch gấp đôi năm đầu. Hỏi trung bình mỗi năm bác Hà thu hoạch bao nhiêu tạ.

Bài 3:(1điểm). Một hình chữ nhật có chu vi là 28m. Nếu chiều dài bớt đi 8m thì sẽ được chiều rộng. Hỏi diện tích của hình chữ nhật đó là bao nhiêu ?

Bài 4: (1điểm). Điền số thích hợp vào ô trống:

Trong hình  bên có:

De kiem tra giua hoc ky 1 lop 4 mon Toan - TH Thuong Lam 2018

Đáp án đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 4 môn Toán - TH Thượng Lâm 2018

De kiem tra giua hoc ky 1 lop 4 mon Toan - TH Thuong Lam 2018

TẢI FILE TẠI ĐÂY

 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 4 môn Toán - TH Thượng Lâm 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!