Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 4 môn Toán - Tiểu học Kim Đồng năm 2018

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 4 môn Toán của trường Tiểu học Kim Đồng năm 2018 đã được cập nhật chi tiết, các em cùng nhanh tay thử sức nào!

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 4 môn Toán - Tiểu học Kim Đồng năm 2018

Khoanh vào chỗ trống trước câu trả lời đúng

Câu 1.  20 tấn 35 kg = …… g. Số thích hợp để điền vào chỗ trống: 0,5 điểm

a.  20 035             b.  2035                    c.  235          d.  200 035

Câu 2. Số gồm năm chục triệu, bốn chục nghìn, ba trăm hai chục và một đơn vị

được viết là: 0,5 điểm

a. 50 400 321           b. 50 040 321        c. 50 004 321               d. 543 021

Câu 3: Mùa xuân năm 939, Ngô Quyền xưng vương. Năm đó thuộc thế kỉ thứ mấy ? (0,5 điểm)

a.  IX           b.  X                 c. XI                                      d.  XX

Câu 4: Gía trị của biểu thức  1062 + m : 9  với m:  8037  là: 1 điểm

a)  1011                b)  1862                 c) 1955                               d) 1628

Câu 5. Hình tam giác ABC  có: 0,5 điểm

a. 1 góc tù, 2 góc nhọn

b. 3 góc nhọn

c. 2 góc nhọn , 1 góc vuông 

d. 2 góc vuông, 1 góc nhọn

De kiem tra giua hoc ky 1 lop 4 mon Toan - Tieu hoc Kim Dong nam 2018

Câu 6.   Số 59 305 204 đọc là: (0,5 điểm)          ..................................................................................................................

Câu 7: Trung bình cộng của các số 34 ; 43, 52 vaø 39.  Vieát phép tính và kết quả:

(1 điểm)

.................................................................................................................. 

Câu 8:  Cạnh MN song song với  những cạnh nào ? 0,5đ

De kiem tra giua hoc ky 1 lop 4 mon Toan - Tieu hoc Kim Dong nam 2018

............................................

............................................

Câu 9: Đặt tính rồi tính 

a/ 68 968 + 5 978                                          

b/  807 564 – 95 948              

……………………………………..........                         

.............................                   

Caâu 10: Tính bằng cách  thuận tiện nhất   (1 điểm)

478 + 3 277 + 123 + 1 522  = .......................................................

                                          = …………………….....................

                                            = ……………..................................

Câu 11: Tìm x (1 điểm)

a)  46 874 – x = 1465                          b) x - 1489 = 74 660

………………… .........                                 ………………………........

 ……………………......                                 ………………………........

Câu 12:  Nhà bác Tâm có 3 thửa ruộng, thửa thứ nhất thu hoạch được 45600 kg thóc, thửa

ruộng thứ hai thu hoạch được 47100 kg thóc, thửa ruộng thứ ba thu hoạch được bằng một

phần ba tổng số thóc của hai thửa đầu. Hỏi trung bình mỗi thửa thu hoạch được bao nhiêu

tạ thóc ? (2 điểm)

Tóm tắt

..................................................................................................................

..................................................................................................................

 

Bài giải

.................................................................................................................

..................................................................................................................

TẢI FILE TẠI ĐÂY

 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 4 môn Toán - Tiểu học Kim Đồng năm 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!