Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 4 môn Toán - Tiểu học Lê Qúy Đôn 2018

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 4 môn Toán của trường Tiểu học Lê Qúy Đôn năm 2018 có đáp án chi tiết

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 4 môn Toán - Tiểu học Lê Qúy Đôn 2018

Phần I: TRẮC NGHIỆM.(3,0đ)

 Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1:(0,5đ)  Số “Tám mươi nghìn không trăm hai mươi bốn” viết là:

        A. 800 204              B. 80 024              C. 80 240                 D. 800 024

Câu 2: (0,5đ) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 2 tấn 30kg =………kg

       A. 23                       B. 230                   C. 2030                   D. 2300

Câu 3: (0,5đ) Năm 2017 thuộc thế kỷ thứ mấy?

A.XX                       B. XXI                   C.XIX                         D. XVII

 Câu 4: (1đ) Một hình vuông có chu vi là 24cm, diện tích của hình vuông đó là:

       A.  36cm2                  B. 24cm                 C. 36cm                 D. 24cm2

Câu 5:(0,5đ)Điền vào chỗ chấm         

De kiem tra giua hoc ky 1 lop 4 mon Toan - Tieu hoc Le Quy Don 2018                                                          

 Hình vẽ bên có cạnh AB song song với cạnh...............

và vuông góc với cạnh......................                                                                              

Phần II: TỰ LUẬN (7đ)

Câu 6: (2đ).Đặt tính rồi tính:

45621 + 32167

………………

………………

………………

      96524 – 13203

………………

………………

………………

         11294 x7

………………

………………

………………

10048:8

………………

………………

………………

 

 

Câu 7: (1đ) a.(0,5đTìm x:                      b, ( 0,5đ)Tính bằng cách thuận tiện nhất

           ( x : 4) - 476 =  388                             4978 +1326 +5022 +874

          ………………………………         ..………………………………………..

          ……………………………..           …………………………………………

         ………………………………          …………………………………………

        ……………………………….          …………………………………………

Câu 8:(2đ) Trong thư viện  có 1842 quyển sách, trong đó sách giáo khoa nhiều hơn sách đọc thêm là 916 quyển. Hỏi thư viện đó có bao nhiêu quyển sách mỗi loại?              

                    Tóm tắt:                                                         Bài giải:

……………………………………          …. ………………………………………

……………………………………..       ………………………………………….

……………………………………        ……………………………………………

 

                                                                                     Đáp số:……………………….

                                                                                             ………………………….

Câu 9: (1đ) Mai có 36 viên bi, Hùng có 42 viên bi, Nam có nhiều hơn Hùng 15 viên.Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

                                                       Bài giải:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

                                                                      Đáp số:………………………………..

Câu 10:(1đ) Cô Ngọc có 2 tờ tiền loại 100.000 đồng, cô Ngọc muốn đổi 200.000 đồng  lấy đủ 3 loại tiền mệnh giá 10.000đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng. Vậy số tiền cô nhận được là:

a,………. Tờ 50.000 đồng ……….tờ 20.000 đồng và ……..tờ 10.000 đồng

b,Hoặc ……tờ 50.000 đồng ……..tờ 20.000 đồng và ………tờ 10.000đồng.

Đáp án đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 4 môn Toán - Tiểu học Lê Qúy Đôn 2018

De kiem tra giua hoc ky 1 lop 4 mon Toan - Tieu hoc Le Quy Don 2018

TẢI FILE TẠI ĐÂY

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 4 môn Toán - Tiểu học Lê Qúy Đôn 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!