Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 11 môn Hóa năm 2019

Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa lớp 11 năm học 2019 - 2020 gồm 5 câu với thời gian 45 phút cụ thể như sau:

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 11 môn Hóa năm 2019

Câu 3. (1,5 điểm)

Trộn 200 ml đ H3PO4 1M với 350 ml dd NaOH 2M. Tính nồng độ mol các chất trong dung dịch thu được?

Câu 4. (2 điểm)

Trình bày phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch mất nhãn đựng trong các lọ riêng biệt sau: NH4Cl, Na3PO4, NH4NO3, NaNO3.

De kiem tra giua ki 1 lop 11 mon Hoa nam 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 11 môn Hóa năm 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!