Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2019 - THPT Yên Phong số 1

Trường THPT Yên Phong số 1 tổ chức thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm học 2019 - 2020 có đáp án chi tiết.

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2019 - THPT Yên Phong số 1

Câu 20.Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

A. Phép đối xứng tâm có vô số điểm biến thành chính nó.

B. Phép đối xứng tâm không biến điểm nào thành chính nó.

C.Phép đối xứng tâm có đúng một điểm biến thành chính nó.

D.Phép đối xứng tâm có đúng hai điểm biến thành chính nó.

Câu 21. Số đường chéo của đa giác có 10 đỉnh là

Câu 23.Lớp 11A có 25 bạn nữ và 20 bạn nam. Có tất cả bao nhiêu cách chọn 5 bạn làm nhiệm vụ giống nhau sao cho có cả nam và nữ, đồng thời số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ ?

De kiem tra giua ki 1 lop 11 mon Toan 2019 - THPT Yen Phong so 1

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2019 - THPT Yên Phong số 1

ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ

Mã đề [136]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

C

D

A

D

A

A

D

C

D

A

B

D

A

B

D

C

C

A

B

C

B

B

C

A

B

 Mã đề [278]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

D

C

B

A

A

A

D

B

C

A

B

D

D

B

C

D

C

A

C

B

A

B

D

C

A

 Mã đề [311]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

A

C

B

D

B

C

D

C

A

D

C

B

C

A

A

A

D

A

D

B

C

B

D

B

 Mã đề [477]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

C

C

A

D

A

C

B

A

C

A

A

B

B

D

B

D

B

A

B

D

D

C

C

D

A

 >> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2019 - THPT Yên Phong số 1

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!