Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Hóa lớp 11 - Trường Song Ngữ Lạc Hồng 2020

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Hóa lớp 11 - Trường Song Ngữ Lạc Hồng năm 2020 được cập nhật chi tiết trong bài, các em tham khảo

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Hóa lớp 11 - Trường Song ngữ Lạc Hồng 2020

Câu 2: Trộn 100ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400ml dung dịch gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M, thu được dung dịch X và m gam kết tủa. Giá trị pH của dung dịch X và m lần lượt là:

A. 3 và 2,32 gam                         B. 2 và 2,33 gam

C. 3 và 3,495 gam                       D. 2 và 3,495 gam

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề là bài làm của học sinh, có thể không chính xác.

De kiem tra giua ki 1 mon Hoa lop 11 - Truong Song Ngu Lac Hong 2020

De kiem tra giua ki 1 mon Hoa lop 11 - Truong Song Ngu Lac Hong 2020

De kiem tra giua ki 1 mon Hoa lop 11 - Truong Song Ngu Lac Hong 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Hóa lớp 11 - Trường Song Ngữ Lạc Hồng 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!