Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Lý 11 - Trường Song Ngữ Lạc Hồng 2020

Chi tiết đề thi giữa học kì 1 môn Lý lớp 11 của Trường Song Ngữ Lạc Hồng 2020 được cập nhật dưới đây.

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Lý 11 - Trường Song Ngữ Lạc Hồng 2020

Câu 1: Hai điện tích điểm q1 = +3 C và q2 = -3 C, đặt trong dầu có hằng số điện môi bằng 2, cách nhau một khoảng 1- 3 cm. Lực tương tác giữa hai điện tích đó là?

A. lực hút với độ lớn F= 90 N                   B. lực đẩy với độ lớn F = 90 N

C. lực đẩy với độ lớn F = 45 N                  D. lực hút với độ lớn F = 45 N

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề là bài làm của học sinh, có thể không chính xác.

De kiem tra giua ki 1 mon Ly 11 - Truong Song Ngu Lac Hong 2020

De kiem tra giua ki 1 mon Ly 11 - Truong Song Ngu Lac Hong 2020

De kiem tra giua ki 1 mon Ly 11 - Truong Song Ngu Lac Hong 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Lý 11 - Trường Song Ngữ Lạc Hồng 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!