Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Lý 9 năm 2021 - THCS Thanh Trạch

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Vật Lý lớp 9 năm 2021 - 2022 trường THCS Thanh Trạch gồm 02 mã đề, có đáp án chi tiết cả 02 mã đề.

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Lý 9 năm 2021 - THCS Thanh Trạch

Câu 12. Điện trở R của dây dẫn biểu thị cho

A. Tính cản trở electron nhiều hay ít của dây.

B. Tính cản trở hiệu điện thế nhiều hay ít của dây.

C. Tính cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây.

D. Tính cản trở điện lượng nhiều hay ít của dây.

De kiem tra giua ki 1 mon Ly 9 nam 2021 - THCS Thanh Trach

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Lý 9 năm 2021 - THCS Thanh Trạch

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!