Đề kiểm tra tháng 10 lớp 9 môn Toán - Archimedes School 2021

Cùng tham khảo đề kiểm tra khảo sát tháng 10 lớp 9 môn Toán của Hệ thống Archimedes School năm học 2021 - 2022.

Đề kiểm tra tháng 10 lớp 9 môn Toán - Archimedes School 2021

Bài 4:(3.5 điểm) Cho đường tròn tâm O, từ điểm A ở ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tuyến AB, AC tới (O), B và C là tiếp điểm. Gọi giao điểm của đường thẳng AO và đường thẳng BC là H.

a) Chứng minh 4 điểm A, B, C, C cùng thuộc một đường tròn;

b) Kẻ đường kính CE của (O). Chứng minh AO || BE;

c) Kẻ OK vuông góc với AE tại K. Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng BC và OK. Chứng minh OH.OA = OK.OI;

De kiem tra thang 10 lop 9 mon Toan - Archimedes School 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra tháng 10 lớp 9 môn Toán - Archimedes School 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!