Đề thi cuối học kì 1 lớp 4 môn toán năm 2014

Đáp án và đề thi cuối học kì 1 môn toán lớp 4 năm học 2014-2015, các em tham khảo dưới đây:

Đề thi cuối học kì 1 môn toán lớp 4 năm học 2014-2015

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM: 3điểm (Mỗi câu 0,25 điểm )

* Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số gồm có: Sáu mươi triệu, ba mươi nghìn và hai mươi viết là:

            A. 60300200          B. 60030020         C. 60300020      D.60030200.            

Câu 2: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để  2dm2 4cm2  =……. cm2 là:

            A. 2400                    B. 240                      C.24                  D. 204

Câu 3: Hình bên có cặp cạnh song song với nhau là:

De thi cuoi hoc ki 1 lop 4 mon toan nam 2014

          A. AD song song với BC

          B. AD song song với DC

          C. ABsong song với DC

          D. AB song song với BC

Câu 4: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để   6 tấn10kg = ..............kg là:

 A.   610                   B.   6010                 C.  6100             D. 61

Câu 5: Số nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 ?

            A. 1205                    B. 3412                C. 5000          D. 2864

Câu 6:Trung bình cộng của 36; 42 và 57 là ?

            A.  35                       B. 405                  C. 145                 D. 45

PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1: ( 2 điểm)      Đặt tính rồi tính:

   a.         1988  :  14                                             c.         104562  + 458273

   b.          125      123                                        d.         693450    - 168137

Bài 2: (2điểm)  Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a.     4  378  25                                                  b.   214  53  -  214  43

Bài 3:  ( 2 điểm)

         Một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là 96m. Chiều dài hơn chiều rộng 12m. Tính diện tích sân trường đó?

Bài 4: (1điểm) Tìm số bị chia và số chia bé nhất để phép chia đó có thương là 123 và số dư là 44.

Đáp án đề thi cuối học kì 1 môn toán lớp 4 năm học 2014-2015

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

    Khoanh đúng vào mỗi câu được 0,5 điểm.

 1. B         2. D       3. A       4. B        5. C       6. D

 II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài   1: 2 điểm

Đặt tính và làm đúng kết quả mỗi câu 0,5 điểm.

Bài  2: (2 điểm). Làm đúng mỗi câu 1 điểm.

Bài  3: (2 điểm) : Tóm tắt vẽ sơ đồ       : 0,25 đ

                                Mỗi lời giải và phép tính đúng     : 0,5 đ

                                Đáp số đúng : 0,25 đ

Bài 4: (1 điểm)

Vì số dư là 44 nên số chia bé nhất là :

44 + 1= 45

Số bị chia là :

123 x 45 +44 = 5579

Nguồn: Dethi.violet

 

2 bình luận: Đề thi cuối học kì 1 lớp 4 môn toán năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247