Đề thi cuối kì 1 năm 2021 Sở GD Bắc Ninh môn Toán 10

02 trang đề thi cuối kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2021 - 2022 của sở GD và ĐT Bắc Ninh được tuyensinh247.com đăng tải dưới đây, các em cùng ôn tập:

Đề thi cuối kì 1 năm 2021 Sở GD Bắc Ninh môn Toán 10 

Câu 9. Khi giải 31x + 1 - 9= 0(1) mà ta đặt t= x + 1, t 0 thì phương trình (1) trở tỉ phương trình nào dưới đây?

A. 1

B. 12 + 3t - 8 = 0.

C. (2 + 3t - 6= 0

D. 12 + 3t - 10 = 0.

De thi cuoi ki 1 nam 2021 So GD Bac Ninh mon Toan 10

Theo TTHN

 

Viết bình luận: Đề thi cuối kì 1 năm 2021 Sở GD Bắc Ninh môn Toán 10

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247