Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán 2015 Kim Sơn

Tham khảo đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2015 của huyện Kim Sơn, đề thi bao gồm đáp án cụ thể như sau:

Bài 1 (2 điểm):    

Thực hiện phép tính

a) 2x2y (4x3y – ½ x2 + 2).                          

b) (x + 3)(5x - 2).

c) (x + 3)(x - 3) - (x + 6)2 + 12.                  

d) (2x + 3)2 + (2x - 3)2 - 2(2x + 3)(2x - 3).

Bài 2 (2 điểm): Tìm x, biết

          a) 3x(x - ½) = 0                                 b) x3 + x2 - x - 1 = 0

Bài 3 (2 điểm): Phân tích đa thức thành nhân tử

          a) x4y - 3x3y2 + 3x2y3 + xy4                         b) x4 + 4y4

Bài 4 (3,5 điểm):

Cho tam giác ABC, từ điểm D trên cạnh BC kẻ các đường thẳng DE, DF lần lượt song song với AB, AC (E AC; FAB). Gọi K là trung điểm của AE, H là trung điểm của BD, I là giao điểm của AD và HK.

Chứng minh rằng:

          a) Tứ giác AEDF là hình bình hành.

          b) E và F đối xứng nhau qua I

Bài 5 (0,5 điểm):

          a) Chứng tỏ rằng x2 + y2 +z2 +2x - 2y - 2z + 3  0 với mọi số thực x, y, z.

          b) Hãy xác định các số a, b, c để có đẳng thức: x3 - ax2 +bx - c = (x - a)(x - b)(x - c)

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán 2015 Kim Sơn

De thi giua hoc ki 1 lop 8 mon Toan 2015 Kim Son

Tuyensinh247.com - Theo dethi.violet

1 bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán 2015 Kim Sơn

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!