Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2022 THCS Thanh Am

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 9 môn Tiếng Anh năm học 2021-2022 trường THCS Thanh Am, quận Long Biên, Hà Nội có đáp án được đăng tải dưới đây.

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2022 THCS Thanh Am

Question 15. This vase _________ 15 minutes ago.

A. was moulded

B. has been moulded

C. moulded

D. was mouldingDe thi giua hoc ki 1 mon Tieng Anh lop 9 nam 2022 THCS Thanh AmDe thi giua hoc ki 1 mon Tieng Anh lop 9 nam 2022 THCS Thanh Am

De thi giua hoc ki 1 mon Tieng Anh lop 9 nam 2022 THCS Thanh AmDe thi giua hoc ki 1 mon Tieng Anh lop 9 nam 2022 THCS Thanh Am

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2022 THCS Thanh Am

De thi giua hoc ki 1 mon Tieng Anh lop 9 nam 2022 THCS Thanh Am

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2022 THCS Thanh Am

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247