Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Văn 2018 - Ninh Bình

Đề thi giữa kì 2 môn Văn lớp 8 có đáp án của TP Ninh Bình năm học 2017 - 2018 được cập nhật dưới đây.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Văn 2018 - Ninh Bình

Câu 1 (1,0 điểm): Bài thơ có đoạn thơ trên được nhà thơ Tố Hữu sáng tác trong hoàn cảnh nào? Thuộc thể thơ gì?

Câu 2 (1,5 điểm): Câu thơ thứ 2 thuộc kiểu câu gì? Vì sao?

Câu 3 (1,5 điểm): Mở đầu bài thơ “Khi con tu hú”, nhà thơ viết “Khi con tu hú gọi bầy”, kết thúc bài thơ là “Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu!”, theo em việc lặp lại tiếng chim tu hú như vậy có ý nghĩa gì?


De thi giua hoc ki 2 lop 8 mon Van 2018 - Ninh Binh

Đáp án đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Văn 2018 - Ninh Bình

De thi giua hoc ki 2 lop 8 mon Van 2018 - Ninh Binh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Văn 2018 - Ninh Bình

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!