Đề thi giữa học kì I môn Toán lớp 4 - Tiểu học số 1 Ba Đồn năm 2018

Đáp án và đề thi giữa học kì I môn Toán lớp 4 của trường Tiểu học số 1 Ba Đồn năm 2018 đã được cập nhật chi tiết tại đây

Đề thi giữa học kì I môn Toán lớp 4 - Tiểu học số 1 Ba Đồn năm 2018

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Khoanh tròn vào ý em cho là đúng nhất: 

1.Số gồm:  5 trăm nghìn, 8 nghìn, 9 trăm và 6 đơn vị

a. 580 936     b. 508 936        c. 508 369 d.  508 906   

2. Số 65 432 được đọc là :

a. Sáu mươi lăm triệu bốn trăm ba mươi hai nghìn

b. Sáu mươi lăm nghìn bốn trăm ba mươi hai.

c. sáu mươi lăm nghìn bốn trăm ba mươi

d. Sáu mươi lăm triệu bốn trăm ba mươi nghìn,

3. Chữ số 3 của số 65 432 thuộc hàng nào, lớp nào?

a. Hàng chục, lớp đơn vị           c. Hàng đơn vị , lớp đơn vị

b. Hàng chục,lớp trăm                        d. Hàng đơn vị, lớp trăm

4. 4 phút 7 giây = .....giây

a.   240           b. 204                    c.   260         d.   247

5.Chu vi của hình chữ nhật có chiều dái  bằng 7 cm, chiều rộng bằng 5 cm là :

a.  35 cm               b.  70 cm               c.  8   cm2              d.   24 cm 

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)

1. Đặt tính và tính: 2 điểm     

a.205479 + 163284         b.431284 – 256387          c. 458 x 7 ;     d .14526 :  3

2. Tìm X:  (2 điểm)

a. X + 42385 = 71234                        b. X – 30267 = 41385 

3. (1 đ)  Điền vào chỗ chấm: >, <, =

a. 57962………..57692            b. 23567………..20000 +3567

4. Giải bài toán : (2 điểm) Hai ông cháu hiện nay tổng số tuổi là 68 tuổi, cháu kém ông 52 tuổi. Hỏi  ông , cháu mỗi người bao nhiêu tuổi?             

Đáp án đề thi giữa học kì I môn Toán lớp 4 - Tiểu học số 1 Ba Đồn năm 2018

De thi giua hoc ki I mon Toan lop 4 - Tieu hoc so 1 Ba Don nam 2018

TẢI FILE TẠI ĐÂY

 

Theo TTHN

 

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì I môn Toán lớp 4 - Tiểu học số 1 Ba Đồn năm 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!