Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán 2018 - 2019 TH Hàm Thắng 3

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019 trường tiểu học Hàm Thắng 3 có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán 2018 - 2019 TH Hàm Thắng 3

Câu 1/ (1 điểm) M1

Số gồm “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đơn vị” được viết là:

A/ 602 507            B/ 600 257               C/ 602 057            D/ 620 507   

Câu 2/ (1 điểm) M2                                  

Với a = 15 thì biểu thức:     256  –  3  x  a     có giá trị là:

A/ 211                    B/ 221                     C/ 231                    D/ 241

De thi giua ki 1 lop 4 mon Toan 2018 - 2019 TH Ham Thang 3

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán 2018 - 2019 TH Hàm Thắng 3

De thi giua ki 1 lop 4 mon Toan 2018 - 2019 TH Ham Thang 3

=>> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán 2018 - 2019 TH Hàm Thắng 3

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!