Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán 2018 - 2019 TH Hướng Thọ Phú

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Hướng Thọ Phú năm học 2018 - 2019.

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán 2018 - 2019 TH Hướng Thọ Phú

Câu 5: Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 39 tuổi. Chị hơn em 11 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi?

Câu 6: Cho hình tam giác ABC như hình vẽ.

a) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

-BC là đường cao của hình tam giác ABC

- AH là đường cao của hình tam giác ABC

b) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Chu vi hình tam giác AHC là:

A -12cm          B. -13cm      C. -14cm      D -15cmDe thi giua ki 1 lop 4 mon Toan 2018 - 2019 TH Huong Tho Phu

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán 2018 - 2019 TH Hướng Thọ Phú

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!