Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán 2018 - 2019 TH Lê Quý Đôn

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Lê Quý Đôn năm học 2018 - 2019 có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán 2018 - 2019 TH Lê Quý Đôn

De thi giua ki 1 lop 4 mon Toan 2018 - 2019 TH Le Quy Don

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán 2018 - 2019 TH Lê Quý Đôn

Phần trắc nghiệm : ( 3 điểm )

Bài 1: 1 điểm

Chọn d. 11 048 502

Bài 2:  1điểm

Giá trị của chữ số 6 trong số 90 060 020 là:

Chọn a. 60000        

Bài 3: 1điểm .Mỗi ý đúng 0,5điểm

A. Chọn b.  6002 kg                        B. Chọn d : 21

Phần tự luận ( 7 điểm )

Bài 1: ( 1điểm ) Mỗi ý đúng 0,5 điểm

a) 790503                      b) 10908

Bài 2 : ( 2điểm ) Tìm được mỗi cặp cạnh vuông góc 1 điểm

AB và AD; DA và DC

Bài 3: 1 điểm

11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99

= (11 + 99) + (22 + 88) + (33 + 77) + (44 + 66) + 55             (0,5 điểm)

= 110 +  110 +110 + 110 + 55                                                (0,25 điểm)

= 495                                                                                        (0,25 điểm)

Bài  4: 2 điểm

          Giải

Số m đường ngày thứ hai đội đó sửa được là :

( 3450 + 170 ) : 2 = 1810 (m) ( 1đ)

Số m đường ngày thứ nhất đội đó sửa được là :

1810 – 170 =  1640 ( m )      (0,5đ )

Đáp số: 1810 m   (0,5đ )

1640 m

 

Bài 5: 1 điểm

          Giải

Chu vi tờ giấy màu đỏ chính là chu vi tờ giấy màu xanh

(9 + 5 ) x 2 = 28 (cm) (0,25 điểm)

Cạnh hình vuông tờ giấy màu xanh là:

28 : 4  = 7 (cm) (0,25 điểm)

Diện tích hình vuông tờ giấy màu xanh là:

7 x 7 = 49 ( cm2) (0,5 điểm)

Đáp số: 49 cm2

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán 2018 - 2019 TH Lê Quý Đôn

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!