Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán 2018 - 2019 TH Thạch Bằng

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Thạch Bằng năm học 2018 - 2019 gồm 2 phần tự luận và trắc nghiệm.

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán 2018 - 2019 TH Thạch Bằng

Câu 1: ( 0,5đ) Số 45 317 đọc là:

A. Bốn mươi năm nghìn ba trăm mười bảy

B. Bốn lăm nghìn ba trăm mười bảy

C. Bốn mươi lăm nghìn ba trăm mười bảy

D. Bốn mươi năm nghìn ba trăm  bảy mươi bảy

Câu 2 ( 0,5đ)  Số: Hai mươi ba triệu chín trăm mười; được viết là:

A. 23 910                    B. 23 000 910              C. 230 910 000           D. 230 910 010

De thi giua ki 1 lop 4 mon Toan 2018 - 2019 TH Thach Bang

=> TẢI ĐỀ THI TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán 2018 - 2019 TH Thạch Bằng

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!