Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán 2018 - 2019 TH Thượng Quan

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2018 - 2019 trường tiểu học Thượng Quan gồm có 10 câu cụ thể như sau:

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán 2018 - 2019 TH Thượng Quan

Phần I: TRẮC NGHIỆM. (7đ)

 Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (M1)  Số “Tám mươi nghìn không trăm hai mươi tư” viết là:

        A. 800 204             B. 80 024             C. 80 240                D. 800 024

Câu 2: (M2) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 2 tấn 30kg =………kg

       A. 23 kg                  B. 230 kg             C. 2030 kg              D. 2300 kg

De thi giua ki 1 lop 4 mon Toan 2018 - 2019 TH Thuong Quan

=> TẢI ĐỀ THI  TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán 2018 - 2019 TH Thượng Quan

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!