Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán - TH Cư Kty 2018 - 2019

Đáp án và đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019 trường tiểu học Cư Kty được cập nhật dưới đây.

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán - TH Cư Kty 2018 - 2019

Câu 4: Viết tiếp vào chỗ chấm.

          a) 2 tấn 15kg = ........... kg                  b) 1 phút 45 giây = ............ giây

          50 tạ              = ............tấn                     1 giờ 20 phút   = ............. phút 

Câu 5:  2kg 24g = ....................g. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là số nào?

          A. 2204                B. 2204               C. 2240                         D. 2024 

Câu 6: Dãy số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

          A. 12587; 51268; 24578; 24586; 12458

          B. 25623; 35740; 64125; 77322; 85678

          C. 2126; 3278; 1095; 4920; 6327;1556

          D. 125: 258; 954; 105; 425; 586  

De thi giua ki 1 lop 4 mon Toan - TH Cu Kty 2018 - 2019

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán - TH Cư Kty 2018 - 2019

De thi giua ki 1 lop 4 mon Toan - TH Cu Kty 2018 - 2019

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán - TH Cư Kty 2018 - 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!