Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán TH Trần Thới 2 năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Trần Thới 2 có đáp án chi tiết năm học 2019 - 2020.

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán TH Trần Thới 2 năm 2019 - 2020

Bài 3:Số lớn nhất trong các số 79 217;  79 257;  79 381; 79 831:(0,5điểm)

A. 79 217 

B. 79 257

C. 79 831

D. 79 381 

Bài 4:Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:(0,5điểm)

A. 128; 276; 762; 549

B.  128; 276; 549; 762

C.  762; 549; 276; 128

D.  276; 549; 762; 128

De thi giua ki 1 lop 4 mon Toan TH Tran Thoi 2 nam 2019 - 2020

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán TH Trần Thới 2 năm 2019 - 2020

De thi giua ki 1 lop 4 mon Toan TH Tran Thoi 2 nam 2019 - 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán TH Trần Thới 2 năm 2019 - 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!