Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Anh năm học 2021 - 2022

Các em học sinh cùng tham khảo dưới đây đề thi khảo sát chất lượng giữa kì 1 lớp 9 môn Tiếng Anh năm học 2021 - 2022.

Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Anh năm học 2021 - 2022

VI. Complete the sentences using word cues

39.. Ba/want/learn/how/speak/ English/good.

40.. My mother/used/work/hard/ the farm/ when/young.

De thi giua ki 1 lop 9 mon Anh nam hoc 2021 - 2022

De thi giua ki 1 lop 9 mon Anh nam hoc 2021 - 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Anh năm học 2021 - 2022

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!