Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Sử năm 2022 Sở GD Bắc Ninh

Dưới đây là đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Lịch Sử lớp 9 năm học 2022 - 2023 của Sở GDĐT Bắc Ninh gồm 1 trang các em cùng tham khảo.

Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Sử năm 2022 Sở GD Bắc Ninh

Câu 2. Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô được đánh dấu bằng sự kiện nào?

A. Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va tuyên bố giải thể.

B. Lá cờ Liên bang Xô viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống.

C. Các nước cộng hòa đòi tách khỏi Liêng bang Xô viết.

D. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) tuyên bố ngừng hoạt động.

De thi giua ki 1 lop 9 mon Su nam 2022 So GD Bac Ninh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Sử năm 2022 Sở GD Bắc Ninh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247