Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán 2021 - THCS Quang Dương

Đề kiểm tra chất lượng giữa kì 1 lớp 9 môn Toán năm học 2021 - 2022 của trường THCS Quang Dương, Phòng GD Đông Hưng.

Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán 2021 - THCS Quang Dương

a) Tính giá trị của P khi x = 9

b) Rút gọn Q

c) Tìm x để biểu thức A = P.Q đạt giá trị nhỏ nhất.

De thi giua ki 1 lop 9 mon Toan 2021 - THCS Quang Duong

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán 2021 - THCS Quang Dương

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!