Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán 2023 - THCS Quang Thịnh

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Quang Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang có đáp án chi tiết năm học 2023 - 2024.

Quảng cáo

Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán 2023 - THCS Quang Thịnh

Câu 8: (NB) Đường thẳng nào sau đây song song với đường thẳng y = - x – 3 ?

A. y = -x . B. y =2 – x C. y = x - 3 D. y = -x - 3

Câu 9: (NB)Tam giác ABC có BC cm = 24 , AB cm =18 nội tiếp đường tròn (O) đường kính AC. Độ dài bán kính đường tròn tâm O là

A. 30 cm B. 15 cm C. 20 cm D. 12 cm

Câu 10: (NB) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Ta có

De thi giua ki 1 lop 9 mon Toan 2023 - THCS Quang Thinh

De thi giua ki 1 lop 9 mon Toan 2023 - THCS Quang Thinh

Đáp án Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán 2023 - THCS Quang Thịnh

De thi giua ki 1 lop 9 mon Toan 2023 - THCS Quang Thinh

De thi giua ki 1 lop 9 mon Toan 2023 - THCS Quang Thinh

De thi giua ki 1 lop 9 mon Toan 2023 - THCS Quang Thinh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán 2023 - THCS Quang Thịnh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247