Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Văn 2021 - Phòng GD Giao Thủy

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 9 môn Văn năm học 2021 - 2022 của Phòng GD Giao Thủy gồm 02 trang với nội dung chi tiết như sau:

Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Văn 2021 - Phòng GD Giao Thủy

Câu 4. Chỉ ra lời dẫn gián tiếp trong đoạn văn sau:

“Thì ra ngày thưởng, ở một mình nàng hay đùa con, trỏ bông mình mà bảo là cha Đản. Bấy giờ, chàng mới tình ngỏ, thấu nỗi oan của vợ nhưng việc trót đã qua rồi" Nguyễn Dữ)

A. Thì ra ngày thường, ở một mình nàng hay đùa con

De thi giua ki 1 lop 9 mon Van 2021 - Phong GD Giao Thuy

De thi giua ki 1 lop 9 mon Van 2021 - Phong GD Giao Thuy

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Văn 2021 - Phòng GD Giao Thủy

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!