Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 9 - Phòng GD Hiệp Hòa 2023

Cập nhật dưới đây là đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2023 - 2024 môn Anh lớp 9 Phòng GD Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 9 - Phòng GD Hiệp Hòa 2023

 9. A. subject        B. funny                 C. cupboard                             D. student

29. When do rural villages in Vietnam produced handicrafts traditionally?

A. When they were not busy with planting or harvesting crops.

B. When they were busy with planting or harvesting crops.

C. After they finish harvesting crops.

D. Before they finish harvesting crops.

De thi giua ki 1 mon Anh lop 9 - Phong GD Hiep Hoa 2023

De thi giua ki 1 mon Anh lop 9 - Phong GD Hiep Hoa 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 9 - Phòng GD Hiệp Hòa 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247