Đề thi giữa kì 1 môn Sinh lớp 9 - Phòng GD Hiệp Hòa 2023

Dưới đây là đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2023 - 2024 môn Sinh lớp 9 Phòng GD Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Đề thi giữa kì 1 môn Sinh lớp 9 - Phòng GD Hiệp Hòa 2023

Câu 7. Điểm giống nhau về NST giới tính ở tất cả các loài sinh vật phân tính là:

A. Đều là cặp XX ở giới cái .

B. Đều là cặp XY ở giới đực.

C. Luôn giống nhau giữa cá thể đực và cái.

D. Đều chỉ có một cặp trong tế bào 2n.

Câu 8. Tính trạng là:

A. kiểu hình bên ngoài cơ thể sinh vật.

B. những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lý của một cơ thể.

C. các đặc điểm bên trong cơ thể sinh vật.

D. những biểu hiện của kiểu gen thành kiểu hình.

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác

De thi giua ki 1 mon Sinh lop 9 - Phong GD Hiep Hoa 2023

De thi giua ki 1 mon Sinh lop 9 - Phong GD Hiep Hoa 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Sinh lớp 9 - Phòng GD Hiệp Hòa 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247