Đề thi giữa kì 1 môn Sử lớp 9 năm 2021 - THCS Hòa Chính

Đề kiểm tra giữa học kì 1 năm học 2021 - 2022 môn lịch sử lớp 9 có đáp án chi tiết trường THCS Hòa Chính.

Đề thi giữa kì 1 môn Sử lớp 9 năm 2021 - THCS Hòa Chính

Câu 1: (3 điểm) Tại sao phần lớn các nước ở châu Á đã giành được độc lập nhưng trong suốt nửa sau thế kỷ XX, tình hình châu Á luôn không ổn định?

Câu 2: (2 điểm) Hoàn cảnh ra đời của tổ chức ASEAN và sự phát triển tới 10 thành viên của tổ chức này.

Câu 3: Phân tích vì sao từ giữa những năm 50 của thế kỷ XX, các nước Đông Nam Á đã có sự phân hóa trong đường lối đối ngoại?

De thi giua ki 1 mon Su lop 9 nam 2021 - THCS Hoa Chinh

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Sử lớp 9 năm 2021 - THCS Hòa Chính

De thi giua ki 1 mon Su lop 9 nam 2021 - THCS Hoa Chinh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Sử lớp 9 năm 2021 - THCS Hòa Chính

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!