Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 11 THPT Lý Nhân Tông 2019 - 2020

Đề thi giữa học kì 1 trường THPT Lý Nhân Tông, Bắc Ninh khối lớp 11 môn Toán năm học 2019 - 2020 có đáp án.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 11 THPT Lý Nhân Tông 2019 - 2020

Câu 11: Một hộp có 20 chiếc bút trong đó có 8 bút bi và 12 bút chì. Hỏi có bao nhiêu cách lấy 2 chiếc bút  trong hộp.

A. 190                      B. 20                 C. 380                      D. 96

Câu 12: Cho hai đường thẳng cắt nhau d và d. Có bao nhiêu phép vị tự biến d thành d?

A. Không có phép nào                                B. Có một phép duy nhất

C. Chỉ có hai phép vị tự                               D. Có vô số phép vị tự


De thi giua ki 1 mon Toan lop 11 THPT Ly Nhan Tong 2019 - 2020

De thi giua ki 1 mon Toan lop 11 THPT Ly Nhan Tong 2019 - 2020

De thi giua ki 1 mon Toan lop 11 THPT Ly Nhan Tong 2019 - 2020

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 11 THPT Lý Nhân Tông 2019 - 2020

De thi giua ki 1 mon Toan lop 11 THPT Ly Nhan Tong 2019 - 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 11 THPT Lý Nhân Tông 2019 - 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!