Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 9 - THCS 19.8 năm 2023

Tham khảo đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 9 năm học 2023 - 2024 trường THCS 19.8, Bắc Trà My, Quảng Nam, có đáp án chi tiết phía dưới.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 9 - THCS 19.8 năm 2023

Câu 1. Căn bậc hai số học của 36 là?

A. 6.                          B. -6.                            C. ±6.                              D. -36.

Câu 14. (2,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 24cm, AC = 32cm.

a) Tính sinC, cosC.

b) Đường trung trực của BC cắt AC, BC theo thứ tự D và E. Tính DE.

De thi giua ki 1 mon Toan lop 9 - THCS 19.8 nam 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 9 - THCS 19.8 nam 2023

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 9 - THCS 19.8 năm 2023

 

De thi giua ki 1 mon Toan lop 9 - THCS 19.8 nam 2023

De thi giua ki 1 mon Toan lop 9 - THCS 19.8 nam 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 9 - THCS 19.8 năm 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247