Đề thi giữa kì 1 - THPT Lê Hồng Phong 2023 môn Toán lớp 12

Tham khảo đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2023 - 2024 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Hồng Phong, Quảng Nam có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 - THPT Lê Hồng Phong 2023 môn Toán lớp 12 

 Câu 1: Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào, trong các khoảng dưới đây?

A. (2; + ∞)                  B. (0; 2)                      C. (−2; 0)                      D. (−2; 2) 

Câu 10: Khối đa diện đều loại {4;3} là:

A. Khối lập phương.                                B. Khối hộp chữ nhật.

C. Khối bát diện đều.                               D. Khối tứ diện đều.

De thi giua ki 1 - THPT Le Hong Phong 2023 mon Toan lop 12

De thi giua ki 1 - THPT Le Hong Phong 2023 mon Toan lop 12

De thi giua ki 1 - THPT Le Hong Phong 2023 mon Toan lop 12

De thi giua ki 1 - THPT Le Hong Phong 2023 mon Toan lop 12

Đáp án đề thi giữa kì 1 - THPT Lê Hồng Phong 2023 môn Toán lớp 12 

De thi giua ki 1 - THPT Le Hong Phong 2023 mon Toan lop 12

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 - THPT Lê Hồng Phong 2023 môn Toán lớp 12

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247