Đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn Hóa 2021 - THPT Lương Văn Can

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 2 môn Hóa lớp 10 trường THPT Lương Văn Can, Hà Nội năm học 2020 - 2021.

Đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn Hóa 2021 - THPT Lương Văn Can

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác. 

Câu 7. Nguyên tố lưu huỳnh có số hiệu nguyên tử là 16. Vị trí của lưu huỳnh trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là

A. chu kì 5, nhóm IVA.        B. chu kì 5, nhôm VIA.

C. chu kì 3, nhóm 1VA,               D. chu kì 3, nhóm VIA.

Câu 8, Tinh chất hóa học đặc trưng của nguyên tố oxi là

De thi giua ki 2 lop 10 mon Hoa 2021 - THPT Luong Van Can

De thi giua ki 2 lop 10 mon Hoa 2021 - THPT Luong Van Can

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn Hóa 2021 - THPT Lương Văn Can

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247