Đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn Toán THPT Lương Ngọc Quyến 2021

Tham khảo bên dưới đề thi giữa kì 2 của trường THPT Lương Ngọc Quyến, tỉnh Thái Nguyên năm học 2020 - 2021 môn Toán lớp 10

Đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn Toán THPT Lương Ngọc Quyến 2021 

Câu 19: Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng:

d1: x – 2y + 1 = 0 và d2: -3x + 6y – 10 = 0

 A. Cắt nhau nhưng không vuông góc nhau.       B. Trùng nhau.

C. Song song.                                                  D. Vuông góc với nhau.

De thi giua ki 2 lop 10 mon Toan THPT Luong Ngoc Quyen 2021

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn Toán THPT Lương Ngọc Quyến 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!