Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 4 TH&THCS Bùi Thị Xuân 2022

Tuyensinh247.com đăng tải đề kiểm tra giữa kì 2 môn Toán lớp 4 của TH&THCS Bùi Thị Xuân 2021-2022

Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 4 TH&THCS Bùi Thị Xuân 2022

Câu 13: Đặc điểm của hình bình hành là:

A. Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song.

B. Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

C. Hình bình hành có bốn cạnh bằng nhau.

D. Hình bình hành có bốn cạnh song song và bằng nhau.

De thi giua ki 2 mon Toan lop 4 TH&THCS Bui Thi Xuan 2022

De thi giua ki 2 mon Toan lop 4 TH&THCS Bui Thi Xuan 2022

De thi giua ki 2 mon Toan lop 4 TH&THCS Bui Thi Xuan 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 4 TH&THCS Bùi Thị Xuân 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247