Đề thi GK1 lớp 9 môn Vật Lý năm 2022 - THCS Cát Thắng

Trường THCS Cát Thắng tổ chức thi giữa học kì 1 năm học 2022 - 2023 cho các em học sinh khối lớp 9 xem chi tiết đề kiểm tra giữa kì 1 môn Vật Lý dưới đây.

Đề thi GK1 lớp 9 môn Vật Lý năm 2022 - THCS Cát Thắng

Câu 1 (0,5 điểm): Nếu tăng hiệu điện thể giữa hai đầu một dây dẫn lên 4 lần thì cường độ

dòng điện chạy qua dây dẫn này thay đổi như thế nào?

A.Tăng 4 lần.

Đ. Giảm 2 lần.

B. Giảm 4 lần.

Câu 2 (0,5 điểm): Đơn vị nào dưới đây là đơn vị do diện trở ?

A. Ôm (2).

B. Oát (W).

C. Ampe (A).

D. Vôn (V).

De thi GK1 lop 9 mon Vat Ly nam 2022 - THCS Cat Thang

THEO TTHN

Viết bình luận: Đề thi GK1 lớp 9 môn Vật Lý năm 2022 - THCS Cát Thắng

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247