Đề thi HK1 THPT Kim Sơn A môn Toán lớp 10 năm 2020

Cùng tham khảo bên dưới đề thi học kì 1 môn Toán năm học 2020 - 2021 của trường THPT Kim Sơn A

Đề thi HK1 THPT Kim Sơn A môn Toán lớp 10 năm 2020 

Câu 3: Một lớp học có 42 học sinh được phân thành ba nhóm 1, 2, 3 để phân công các công việc vẽ sinh lớp phòng chống Covid-19. Biết nhóm 1 ít hơn nhóm 2 hai học sinh, tổng số học sinh nhóm 1 và 3 gấp đôi số học sinh nhóm 2. Hỏi số lượng học sinh nhóm 3 bằng

A. 16                   B. 14                   C. 18                D. 12

De thi HK1 THPT Kim Son A mon Toan lop 10 nam 2020De thi HK1 THPT Kim Son A mon Toan lop 10 nam 2020De thi HK1 THPT Kim Son A mon Toan lop 10 nam 2020De thi HK1 THPT Kim Son A mon Toan lop 10 nam 2020

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi HK1 THPT Kim Sơn A môn Toán lớp 10 năm 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!