Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2015 - TH Phương Trung 2

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Phương Trung 2, huyện Thanh Oai, Hà Nội năm học 2015 - 2016.

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

     Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1:  Số gồm 5 triệu, 7 chục nghìn, 6 trăm được viết là:

A.  5 070 600                   B.  5 007 600                            C.   5 700 600                     

Câu 2: Giá trị của biểu thức 45  m bằng bao nhiêu khi m = 11?

A. 495

              B. 459  

                   C. 594 

Câu 3: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

  A. 20

            B.  18

            C.  19

Câu 4: Số có 4 chữ số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là:

A.  99880

           B. 2012

         C.  5 760

Câu 5: Trung bình cộng của 3 số là 60. Vậy tổng của 3 số là:

A. 30                                           B.180                                  C.20                            

Câu 6: Mỗi viên gạch hình vuông có cạnh 25 cm xếp cạnh nhau.

 Vậy chu vi của hình chữ nhật ghép bởi 3 viên gạch như thế là:

A. 100 cm                                   B.300 cm                                        C. 200cm

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 7: Đặt tính rồi tính.

   528946  + 74529              435260  - 92763            268  34               86679 : 214

Câu 8:  Điền dấu  >; < ; =  thích hợp vào chỗ chấm.

      310 cm2 ..... 3 dm2 10 cm2                       1970 cm2 ..... 19 dm2 69 cm2

       400 kg ...... 4 tạ                                    4 phút 20 giây...... 3 phút 59 giây

Câu 9: Khối Bốn trường Tiểu học Vĩnh Tuy có 45 học sinh, số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam là 3 học sinh. Hỏi khối Bốn trường Tiểu học Vĩnh Tuy có bao nhiêu học sinh nam? Bao nhiêu học sinh nữ

Câu 10: Một sân bóng đá hình chữ nhật có diện tích 7140 m2 , chiều dài 105 m.

a)  Tính chiều rộng của sân bóng đá;

b)  Tính diện tích phần mở rộng

Đáp án sẽ được cập nhật sau. Các em thường xuyên truy cập thi.tuyensinh247.com để theo dõi đề thi học kì 1 các môn.

Tuyensinh247.com - Theo dethi.violet

1 bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2015 - TH Phương Trung 2

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247