Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán - TH Nguyễn Thị Minh Khai năm 2015

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán - TH Nguyễn Thị Minh Khai năm 2015- 2016, được Tuyensinh247 cập nhật dưới đây:

PHÒNG GD& ĐT KRÔNG NĂNG                            

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ MINH KHAI

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – KHỐI 4

NĂM HỌC 2015-2016

MÔN TOÁN - Thời gian 45 phút

A/ ĐỀ BÀI

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng của các câu sau.

Câu 1: Trong các số: 605, 7362, 1207, 20601 

            Số chia hết cho 2 là:

        A. 605                                   B. 1207

       C. 7362                                 D. 20601                

Câu 2 Kết quả của phép tính  57696  + 814 là :

A . 57890                 B. 58520                C 58 510                     D. 58610

Câu 3: Số thích hợp điền vào chỗ chấm:     ½ ngày  = .................. giờ

   A. 5 giờ                B. 12 giờ                C. 7 giờ               D. 8 giờ

 

Câu 4. Số cần điền  vào….. để 512…         chia hết cho cả 2 và 5 là :

          A. 5                          B. 3                 C. 0                           D. 6    

II/ PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1 Tìm x (1điểm)

a. x – 306 = 504                                                b.  x + 254 = 680

Bài 2. Đặt tính rồi tính: (2đ) 

    a. 48796 + 63584       b. 80326 – 45712         c. 3124 x 213       d.  8208 : 24

Bài 3(1 điểm) : Tính diện tích hình bình hành có đường chéo lần lượt là : 5dm và  8dm .

Bài 4: Một đàn gà có 28 con trong đó số gà trống ít hơn số gà mái 16 con. Tính số gà trống, gà mái (2 đ)

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán - TH Nguyễn Thị Minh Khai năm 2015

B/ ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHO ĐIỂM

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Câu 1:  Ý-  D          (1 điểm)

Câu 2:  Ý-  C        (1 điểm)

Câu 3:  Ý-  B          (1 điểm)

Câu 4:  Ý-   C        (1 điểm)

II/ PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1 Viết số: (1đ) (Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm)

a. x = 810                                            b. x= 426

De thi hoc ki 1 lop 4 mon Toan - TH Nguyen Thi Minh Khai nam 2015

Nguồn: Dethi.violet

2 bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán - TH Nguyễn Thị Minh Khai năm 2015

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247